Stedenbouwkundig recht

Het geboden juridisch advies bestrijkt alle gebieden van het stedenbouwkundig recht met bijzondere aandacht voor de stadsplanning.

Advies inzake de voorbereiding en de behandeling van de instrumenten voor stedelijke- en ruimtelijke ordening. Algemene planning: algemene plannen, sectorplannen, deelplannen, bijzondere plannen en gedetailleerde studies. Voorbereiding en behandeling van instrumenten voor stedelijk beheer. Projecten voor gelijke verdeling (herverkaveling, schadeloosstelling, etc.). Geforceerde onteigening (gezamenlijke of individuele beoordeling). Behandeling van stedenbouwkundige vergunningen en licenties.

derecho urbanistico