Belasting- en fiscaal recht

Ons juridisch advies bestrijkt alle gebieden van het belasting- en fiscaal recht met bijzondere aandacht voor onroerend goed, lokale belastingen, belastingen van ingezetenen en niet-ingezetenen.

 

Juridisch advies bij transacties betreffende de overdracht en verwerving van onroerend goed en de financiering van onroerendgoedprojecten (winkelcentra, infrastructuren, etc.), alsmede bij alle aangelegenheden in verband met fiscale controles en inspecties.

 

Adviseren bij administratief-economische en contentieus-administratieve procedures die voortvloeien uit belastingzaken van allerlei aard.

derecho tributario fiscal