Arbitrage en bemiddeling

Het geboden juridisch advies bestrijkt alle gebieden van het arbitragerecht met bijzondere aandacht voor nietigheidsprocedures, herziening en de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen

 

  • Procedures voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.
  • Optreden als bemiddelaar bij arbitrageprocedures.
  • Arbitrageprocedures voor de meest prestigieuze arbitragehoven in Spanje en voor het arbitragehof van Malaga.
  • Alle gebieden van civiele en commerciële bemiddeling komen eveneens aan bod.
Arbitraje y mediación