Insolventierecht

Het geboden juridisch advies bestrijkt alle gebieden van het insolventierecht met bijzondere aandacht voor insolventieprocedures. .

 

Adviseren tijdens de fase voor insolventie, aansprakelijkheid van bewindvoerders, herstellen van het akkoord met schuldeisers, adviseren van het insolventiebestuur, procedures voor het reguleren van arbeid, adviseren tijdens de liquidatiefase, erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen die zijn vastgesteld tijdens buitenlandse insolventieprocedures.

Derecho Concursal