Strafrecht

Ons juridisch advies bestrijkt alle gebieden van het strafrecht met bijzondere aandacht voor juridisch advies, bijstand en verdediging bij alle soorten financiële misdrijven zowel vanuit het oogpunt van de verdediging als van de vervolging. De belangrijkste zaken waarover wij onze cliënten adviseren zijn: Misdrijven tegen het patrimonium en de sociaal-economische orde (fraude, verduistering, etc.)

 

Ondernemingsdelicten, delicten bij failissement, misdrijven tegen de schatkist en de sociale zekerheid, milieumisdrijven, delicten tegen de ruimtelijke ordening, boekhoudkundige delicten en delicten in verband met bankactiviteiten en de effectenmarkt, delicten van valsheid in geschrifte, wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van criminaliteit, programma ter voorkoming van strafbare feiten, programma ter voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme, etc.